Geschiedenis

Geschiedenis en evolutie van onze Gilde

 

Op 7 december 1815 ondertekenden in de herberg van Jan Verkoyen op de Adelberg twintig burgers van Lommel de stichtingsakte van "de Compagnie van de H. Ambrosius". Het waren bieboeren (imkers) die gemeenschappelijke belangen te verdedigen hadden. Honing had toen een belangrijke economische betekenis en in Lommel waren talrijke heidegronden.


Stilaan evolueerden ze naar een schuttersgilde. Getuigen daarvan zijn de prachtige zilveren koningsvogel en breuk, geschonken in 1834 door de eerste koning Egidius Vermeylen.


Op het einde van 19de eeuw hield, met de teloorgang van honing als enig zoetmiddel, de 'Bieëncompagnie' op te bestaan om te worden heropgericht als Sint-Ambrosiusgilde.


Tussen 1900 en 1914 moet "de Gul" (zoals ze toen genoemd werd) gefloreerd hebben. Onder impuls van leden-muzikanten van de Gilde werd de huidige harmonie 'Hoop in de Toekomst' opgericht en op een groot Gildenfeest in Mol, waar 50 gilden uitgenodigd waren, kaapten ze de hoofdprijs weg.


De roes duurde evenwel niet lang. Onder de eerste (en later ook de tweede) wereldoorlog vielen alle activiteiten stil. De archiefstukken werden opgeborgen, het geweer weggestoken, de avondklok was ingesteld.


In de jaren twintig hervatte het gildenleven. Buiten de traditionele activiteiten van iedere gilde zoals het koning- en prijsschieten, de begeleiding van processies, de feestvieringen en de optochten was de Sint-Ambrosiusgilde in die periode wijd en zijd bekend voor haar toneelstukken, voordrachten en muziekopvoeringen.


Maar W.O.II, het wegvallen van enkele leidende figuren en de aanpassing aan de nieuwe welvaartstaat betekende bijna het einde van de Sint-Ambrosiusgilde. Bovendien was er een algemene mentaliteitswijziging tegen al wat oud en traditioneel was, tegen aloude gildenwaarden als broederschap en dienstbaarheid. Er werd nog wel gefeest, geschoten en vergaderd, maar het bruisende karakter van weleer was verdwenen.


De inbreng van de kinderen van oud-leden in 1985 redde "De Gul" van een zekere teloorgang. Er werden prachtige uniformen aangeschaft. Samen met de andere Lommelse gilden organiseerden zij een uniek Gilden- en Schuttersfeest bij de viering van het 1000-jarig bestaan van de Stad Lommel in 1990.


Zo bloeide de Sint-Ambrosiusgilde als nooit tevoren. Er werd een nieuw hoofdvaandel en een zware buks aangekocht. Op talrijke tornooien in binnen- en buitenland werden trofeeën behaald.


Wanneer de Sint-Ambrosiusgilde de oorkonde ontvangt zodat ze zich ‘Koninklijk' mag noemen, en de statuten juridisch worden aangepast, is de cirkel rond. De oude "Compagnie van de H. Ambrosius" wordt voortaan "vzw Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius".


Opnieuw samen met de andere Lommelse gilden, onder het voorzitterschap van Jan Vanden Boer, organiseerden zij in 2001 het Nationaal Koningschieten, wat met gouden letters in hun gulden Gildenboek werd neergeschreven.


Heden ten dage telt onze gilde een 60 tal leden en wij hopen nog op een aangename manier te blijven groeien.  Tevens is onze “gilde” nu uitgegroeid tot een hechte groep waar iedereen met open armen wordt ontvangen.  De “gilde” heeft heden ten dage ook een binnenverblijf waar er in de wintermaanden kan blijven geschoten worden.  Tevens is er een schutters discipline bij gekomen naast het geweerschieten kan hier nu ook kruisboogschieten worden uitgeoefend.  Indien jullie interesse hebben voor onze gilde te vervoegen kunnen jullie steeds op iedere dinsdag avond komen kennismaken met onze “gilde”.

Contactgegevens

Social Media

Gildelokaal Sint-Ambrosiusgilde Lommel

Rozenstraat

3920 Lommel